ULEBERGSHAMN FASTIGHETER AB


Bolaget bildades 2005 av ett antal personer med anknytning till orten. Ägarna representerar olika kompetenser inom exploatering, mark, bygg, marknadsföring.

Syftet med företaget är att bl.a. utveckla det lokala kunnandet inom branschen för att i så stor utsträckning som möjligt, för sina projekt, använda sig av tjänster- och inköp av byggvaror från företag inom närområdet. Affärsidén är att utveckla och exploatera nya områden för boende inom den norra delen av kommunen.

Det aktuella området som nu planeras för exploatering ingår i kommunens översiktsplan från 2010.

Ulebergshamn fastigheter AB